Majutusleping (Sakala 11)

MAJUTUSLEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Sisukord:

  1. LEPINGU POOLED, EESMÄRK JA SISU
  2. LEPINGU ESE
  3. TASU, KÕRVALKULUD JA LISATEENUSED
  4. TAGATIS
  5. KORTERI SEISUKORD JA ÜLEANDMINE
  6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  7. KONFIDENTSIAALSUS
  8. LEPINGU LÕPPEMINE
  9. LÕPPSÄTTED

Lisa nr 1 – Üleandmise – vastuvõtmise akt;
Lisa nr 2 – Sisekorraeeskirjad. 

Kliki siin, et tutvuda Sakala 11 majutuslepinguga (pdf)