Teenustingimused ( Sakala 11 )

MYAPARTMENTS.EE VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSED

1.ÜLDINE
1.1 Veebilehe (www.myapartments.ee) kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele (Tingimused). Veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema igal ajal kooskõlas kasutustingimustega. Arvestades, et MyApartments võib igal ajal kasutustingimusi muuta, on soovitatav et te aeg ajalt tutvute kasutustingimustega.

1.2 MyApartments veebilehe sisu, kujundus ja sellel teostavate toimingute korrapärasus ja loogika on kaitstud autoriõigustega. Veebilehe ja selle üksikute osade levitamine, reprodutseerimine ja salvestamine, välja arvatud juhul, kui see on MyApartments veebilehe kasutajale vajalik MyApartments poolt osutavate teenuste isiklikuks kasutamiseks, on rangelt keelatud.

2. VEEBILEHE KASUTAMINE
2.1. MyApartments veebilehe kasutamine toimub eesmärgiga broneerida ja saada enda ajutisse kasutusse korter MyApartments veebilehel märgitud hoones.

2.2. MyApartments poolt osutatavaid majutusteenuseid saavad kasutada ja broneeringuid teostada 18-aastased ja vanemad, õigus ja teovõimelised füüsilised ja juriidilised isikud. MyApartments võib broneeringut tühistada kui selgub et  klient ei vasta eeltoodud tingimusele.

2.3. Korteri broneerimine toimib viisil, kus klient järgib veebilehel olevaid juhiseid ja teeb järk järgult toiminguid, mille tagajärjel ta sõlmib MyApartmentsiga lepingu broneerimissüsteemis valitud korteri kasutamiseks.

2.4. Broneerides korterit nõustub klient käesolevate ja muude korteri kasutamise tingimustega, valides korteri liigi, selle kasutamise perioodi, selle kasutamise eest makstava tasu ja muud tingimused.

2.5.Klient kinnitab tehes broneeringu, et ta on teadlik pakutava teenuse olemusest, eesmärgist ja broneerimisviisidest ning on saanud vajalikku teavet, mis on vajalik broneeringu tegemiseks ja selle tagajärgedest arusaamiseks.

2.6. Korteri broneerimine lõppeb korteri kasutamise eest ettenähtud tasu tasumisega, mille suurus ja tasumise tingimused kuvatakse veebilehel.

2.7. Kõik maksed teostatakse eurodes. Kui klient teeb makse muus valuutas kui euro, siis on vahetuskursi kulu kliendi kanda.

2.8. Kinnitades broneeringu maksega palutakse kliendil ka kinnitada samaaegselt maksega et klient nõustub MyApartments poolt tema veebilehel avaldatud Majutusteenuste Üldtingimustega. Majutusteenuste Üldtingimused on oluline dokument, millega me palume teil tähelepanelikult tutvuda, eriti selles osas mis puudutab broneeringu tühistamist ja makstud raha tagastamist.

2.81. Broneeringut on võimalik tühistada 14 päev enne kliendi poolt broneerimisel määratud saabumise kuupäeva, saates vastava kirja veebilehel avaldatud MyApartments emaili aadressile. Sellises juhul tagastab MyApartments 7 päeva jooksul kliendile viimase poolt makstud summa, kusjuures kõik pangakulud seoses raha tagastamisega kannab klient.

2.8.2. Kui klient tühistab broneeringu hiljem kui 14 päeva enne planeeritud saabumise kuupäeva MyApartments tagastab 50% kliendi poolt makstud rahadest.

2.8.3. Kui klient tühistab oma broneeringu enne broneerimisel määratud perioodi lõppu, kuid peale seda kui ta on asunud Korterit kasutama, siis kliendi poolt tasutud raha talle ei tagastata.

2.9. MyApartments veebilehel on samuti avaldatud muud olulised tingimused, nagu privaatsustingimused, lisateenuste hinnad ja muu vajalik teave.

2.10.Majutusteenuste Üldtingimused on teie ja MyApartments vahel sõlmitud majutusteenuste lepingu oluline osa mis reguleerib detailselt teievahelisi suhteid teie poolt valitud korteri kasutamisel.

2.11.MyApartments Üldtingimused sätestavad muuhulgas teie poole korteri vastuvõtmise ja üleandmise korda, teie suhtes rakendatavaid trahve ja nende määrasid, lepingu lõpetamise aluseid ja muid olulisi asjaolusid, mis mõjutavad teie kohustusi ja õigus korteri kasutamisel.

2.12.MyApartments Üldtingimuste oluliseks osaks on ka Privaatsustingimused, mis on eraldi avaldatud MyApartments Veebilehel ning millega kliendil on võimalik tutvuda.

 

3. VASTUTUS
3.1. MyApartments ei vastuta selle eest et kliendil oleks tagatud pidev ja katkematu juurdepääs MyApartments veebilehele.   

3.2. MyApartments on alati õigus teha muudatusi veebilehel ja sulgeda muudatuste tegemiseks juurdepääsu veebilehele.

3.3. MyApartments veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. MyApartmentsil puudub kontroll kolmanda isiku veebilehel üle. MyApartments ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tuleneva mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest.

3.4. MyApartments veebilehele kuvatud fotod on illustratiivsed. Korterite pildid on võimalikult tõepärased, kuid erinevusi võib esineda seoses muudatustega mööblis jne.


4. KÜPSISED
4.1. MyApartments võib ülal osundatud veebilehel kasutada küpsiseid (cookies). Näiteks veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Kõpsusied on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja ja mida kasutatakse lehekülje külastuste hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tutvustavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettalt.

5. KONTAKTID

5.1 Broneerimisega seonduvates küsimustes: info@myapartments.ee

5.2 Klienditugi peale kliendi saabumist: info@myapartments.ee