Majutusleping (Kotka 2)

Maalink OÜ
Sakala 11, 10141 Tallinn, Eesti
Reg nr. 11935774
Tel.+37255553379

MAJUTUSLEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Sisukord:

  1. LEPINGU POOLED, EESMÄRK JA SISU
  2. LEPINGU ESE
  3. TASU, KÕRVALKULUD JA LISATEENUSED
  4. TAGATIS
  5. KORTERI SEISUKORD JA ÜLEANDMINE
  6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  7. KONFIDENTSIAALSUS
  8. LEPINGU LÕPPEMINE
  9. LÕPPSÄTTED

Lisa nr 1 – Üleandmise – vastuvõtmise akt;
Lisa nr 2 – Sisekorraeeskirjad. 

Kliki siin, et tutvuda Kotka 2 majutuslepinguga (pdf)

Maalink OÜ
Sakala 11, 10141 Tallinn, Eesti
Reg nr. 11935774
Tel.+37255553379